Hoofd inhoud

Myers-Briggs Type Indicator

MBTI

De Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) is ontwikkeld door Katherine Briggs en Isabel Myers en is gebaseerd op de psychologische typetheorie van de Zwitserse psychiater Carl Jung. De MBTI is ’s wereld meest gebruikte persoonlijkheidsinstrument en helpt om persoonlijke voorkeuren in kaart te brengen.

De MBTI geeft inzicht in aangeboren persoonlijke voorkeursstijlen maar geeft ook zicht op waardevolle voorkeursverschillen tussen normale, psychisch gezonde mensen. Deze verschillen kunnen duidelijk maken waarom er bijvoorbeelden misverstanden en communicatieproblemen kunnen ontstaan. Ook kan de MBTI verduidelijken waarom de ene persoon zich juist wel in een bepaalde (werk)omgeving prettig voelt en de andere persoon niet of minder. Met behulp van de MBTI kunnen mensen hun eigen gedrag en dat van anderen beter leren begrijpen.

Jung stelde vast dat persoonlijkheidsverschillen niet berusten op toeval, maar dat ze voortkomen uit aangeboren voorkeuren op een aantal dimensies (schalen). Omdat mensen handelen volgens deze aangeboren voorkeuren, ontwikkelen ze gedragspatronen. De MBTI bestaat uit vier schalen met tegenovergestelde voorkeuren ofwel acht verschillende patronen (voorkeuren) van normaal gedrag (psychologische type). Dit leidt uiteindelijk tot 16 verschillende types, met elk zijn specifieke eigenschappen.

De vier schalen van de MBTI zijn:

Waaruit halen we onze energie?      

(E)xtraversion  -  (I)ntroversion                      

Hoe nemen we informatie op?         

(S)ensing  -  i(N)tuition

Hoe nemen we beslissingen?          

(T)hinking  -  (F)eeling

Hoe is onze levensstijl?                      

(J)udging  -  (P)erceiving

De verschillende toepassingsmogelijkheden van de MBTI zijn:

  • Persoonlijke ontwikkeling
  • Teambuilding/-ontwikkeling
  • Management en leiderschap
  • Communicatieverbetering
  • Conflicthantering
  • Relatieproblematiek
  • Verandermanagement
  • Studiekeuze/loopbaanadvies