Hoofd inhoud

Personeelsmanagement

Strategisch en beleidsmatig personeelsmanagement

Het succes van een organisatie is grotendeels afhankelijk van de inzet en motivatie van de medewerkers. U streeft gezamenlijk een doel na. Maar individuen hebben ook hun eigen belangen en kwaliteiten, dat levert soms een niet gewenst krachtenspel op. U kunt te maken krijgen met botsende belangen, onvoldoende inzet, het niet nakomen van afspraken enz. Goed personeelsbeleid kan dit voorkomen.

Personnelity kan u helpen om de afzonderlijke kwaliteiten en krachten van uw medewerkers optimaal te benutten. Wij begeleiden u bij het strategisch vormgeven van uw personeelsbeleid. Zo kan het individuele krachtenspel efficiënt ingezet worden en effectief bijdragen aan het uiteindelijke bedrijfsresultaat.

Ook kunnen wij operationele ondersteuning bieden door het opstellen van een personeelsreglement, een arbeidsvoorwaardenbeleid, functiebeschrijvingen, een beoordelingssysteem, een werving- en selectieprocedure en een ziekteverzuimbeleid.