Myers-Briggs Type Indicator

Bij het oplossen van zowel personele als organisatorische vraagstukken heeft Personnelity een tweetal persoonlijkheidstesten tot haar beschikking waarbij de Talenten Motivatie Analyse Methode (TMA) veelal ingezet wordt voor persoonlijke trajecten en de Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) teambuildings trajecten.

De Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) is ontwikkeld door Katherine Briggs en Isabel Myers en is gebaseerd op de psychologische typetheorie van de Zwitserse psychiater Carl Jung. De MBTI is ’s wereld meest gebruikte persoonlijkheidsinstrument en helpt om persoonlijke voorkeuren in kaart te brengen.

De MBTI geeft inzicht in aangeboren persoonlijke voorkeursstijlen maar geeft ook zicht op waardevolle voorkeursverschillen tussen normale, psychisch gezonde mensen. Deze verschillen kunnen duidelijk maken waarom er bijvoorbeelden misverstanden en communicatieproblemen kunnen ontstaan. Ook kan de MBTI verduidelijken waarom de ene persoon zich juist wel in een bepaalde (werk)omgeving prettig voelt en de andere persoon niet of minder. Met behulp van de MBTI kunnen mensen hun eigen gedrag en dat van anderen beter leren begrijpen.

Jung stelde vast dat persoonlijkheidsverschillen niet berusten op toeval, maar dat ze voortkomen uit aangeboren voorkeuren op een aantal dimensies (schalen). Omdat mensen handelen volgens deze aangeboren voorkeuren, ontwikkelen ze gedragspatronen. De MBTI bestaat uit vier schalen met tegenovergestelde voorkeuren ofwel acht verschillende patronen (voorkeuren) van normaal gedrag (psychologische type). Dit leidt uiteindelijk tot 16 verschillende types, met elk zijn specifieke eigenschappen.

• Waaruit halen we onze energie? (E)xtraversion – (I)ntroversion

• Hoe nemen we informatie op? (S)ensing – i(N)tuition

• Hoe nemen we beslissingen? (T)hinking – (F)eeling

• Hoe is onze levensstijl? (J)udging – (P)erceiving

Het uitgangspunt van de TMA talentenanalyse is wanneer je inzicht hebt in de motivatie, talenten en competenties van een persoon, je een functie of rol beter hierop aan kan laten sluiten. Mensen die werken in een rol die écht bij ze past, zijn enthousiaster, meer betrokken en productiever.

De TMA methode is gebaseerd op de behoeftetheorie van Murray. Deze beschrijft de persoonlijkheid op meerdere vlakken en analyseert natuurlijk gedrag.

De talentenanalyse bestaat uit online vragenlijsten en assessments. Door de werkwijze is het een uiterst geschikte methode bij onder andere:

  • Werving en selectie
  • Invulling van jouw gesprekscyclus
  • Ondersteuning bij re-integratie
  • Leiderschapsontwikkeling
  • Loopbaanontwikkeling
  • Outplacement
  • Beroepskeuze

Compleet competentiemodel

De TMA methode heeft een compleet competentiemodel met 53 competenties op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Via het competentiemodel kun je als organisatie profielen maken, die je kunt gebruiken als meetlat voor functies en rollen.