Personal Coaching Traject

Ieder mens doorloopt in zijn leven een aantal fases en maakt op diverse momenten een persoonlijke groei door. Soms valt een fase samen met veranderingen thuis of op het werk, waardoor de persoonlijke ontwikkeling niet soepel verloopt. In plaats van groeien is er sprake van vastlopen in besluiteloosheid of verwarring.

Een Personal Coaching Traject kan dan uitkomst bieden door met persoonlijke aandacht en oprechte interesse tot de kern van iemands bestaan door te dringen.

Een eigen visie

Er voor de ander zijn. Zonder oordeel luisteren. Dat is waar Personnelity als vanzelfsprekend voor staat.

Een Personal Coaching Traject bestaat uit intensieve en diepgaande persoonlijke gesprekken. Ieder mens is uniek. Iedereen heeft een eigen visie en handelt daar naar, soms onbewust.

bg-03

Indien van toegevoegde waarde en ter ondersteuning van de gesprekken kunnen methodieken zoals de Myers Briggs Type Indicator, Talenten Analyse, Voice Dialogue, familie opstelling en RET-therapie ingezet worden.

“To handle yourself, use your head; to handle others, use your heart.” Eleanor Roosevelt